Funkcionalna endoskopska sinusna
Operacija katarakte ili fakoemulzifikacija podrazumeva primenu ultrazvuka u eliminaciji zamućenog sočiva. Na mesto eliminisanog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko sočivo, koje pacijentima omogućava ...

Saznaj više ...
FESS


Endoskopija nosne šupljine i moderne imidžing tehnike danas predstavljaju standard u pristupu bolestima nosa i sinusa. One nam omogućavaju da izbegnemo nepotrebne i velike hirurške zahvate...

Saznaj više ...
VAŠA BOLNICA VAS UČI


Bezbedan pogled unutra - ultrazvučni pregled je bezopasan kako za majke tako i za njihove bebe.

Saznaj više ...
Vaskularna hirurgija


Nekada fizički male prepreke zadaju ljudima velike muke i boli.
Problemi vezani za vene, kapilare i hemoroide mogu se umanjiti ili potpuno otkloniti adekvatnim terapijama ...
Upotreba lasera u lečenju proširenih vena...

Saznaj više ...
PITAJTE DOKTORA


Pitajte doktora preko ovog formulara. Odgovor ćete dobiti u što kraćem roku na Vaš e-mail, a Vaše pitanje i odgovor će biti objavljeni na ovoj stranici.

Saznaj više ...
fb.png twit.png

 

Šta je otorinolaringologija?

Reč otorinolaringologija je skraćeni naziv za medicinsku granu kojoj je područje rada veliki deo glave i vrata. Ova, prvenstveno hiruška grana, sastoji se od nekoliko manjih zasebnih celina koje su poznate pod nazivima otologija, rinologija, faringologija i  laringologija. To su celine koje se, kako im imena kažu, bave proučavanjem nastanka bolesti uva, nosa, ždrela i grkljana, okolnih struktura i njihovim lečenjem.

Naziv je nastao od grčkih reči ous, otos - uho; rhis, rhinos - nos; farynks, faryngos -ždrelo; larynks, laryngos - grlo, i reči logos, što znači nauka. U nekim zemljama, naročito u zemljama romanske kulture, ova grana se zove i otijatrija ili laringojatrija, što je nastalo od povezanosti naziva organa s grčkom reči jatreija, koja znači lečenje, lekarstvo.

Otorinolaringologija proučava šupljine i organe koji su anatomski, fiziološki i patološki međusobno blisko povezani i sa tim u vezi se uvek moraju posmatrati kao celina. Te šupljine su od vitalne važnosti za život čoveka jer učestvuju u disanju i gutanju. U njima se nalazi i najveći broj čula ljudskog organizma (čulo mirisa, čulo sluha i ravnoteže, čulo ukusa) kao i refleksnih zona. Poznato je da je čulo sluha najosetljivije ljudsko čulo i da je direktno povezano sa razvojem govora, a utvrđivanje stanja sluha, lečenje i rehabilitacija veoma česti u praksi. 

U okviru ove grane medicine, fonijatrija (fone – glas) proučava i leči bolesti i poremećaje glasa i govora, a savremena dijagnostika i lečenje hipersenzibilizacije odnosno alergije podrazumeva uključivanje otorinolaringologa, jer su gornji disajni putevi često mesto alergijske bolesti.

Bolesti navedenih struktura mogu dovesti do komplikacija koje prelaze na okolno tkivo i organe tako da današnja otorinolaringologija obuhvata i patološka stanja vezana za očnu duplju, endokranijum, strukture vrata i štitastu žlezdu, dušnik, bronhijalno stablo i jednjak.

Mr sc. med. dr Goran Pudar - otorinolaringolog

drpudar.jpg

Rođen u Zrenjaninu, 1967. godine. Osnovnu školu i srednju Medicinsku školu završio u Zrenjaninu sa odličnim uspehom.
1993. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom oU periodu od 1995. do 1998. godine radio kao lekar opšte prakse u Zavodu za zdravsrtvenu zaštitu.

2003. godine završio specijalizaciju iz otorinolaringologije na ORL Klinici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa ...

Saznaj više...

 

Ive Lole Ribara 38, Zrenjanin, Srbija

Telefon: +381 (0)23 510 765
              +381 (0)23 580 030
 
Fax:       +381 (0)23 528 830
 
Mobilni: +381 (0)60 0510 766
              +381 (0)60 0510 776
              +381 (0)60 0510 816

Konsultanti - ORL


  Dr Danica Ognjenović
  Dr Goran Pudar
  Dr Vladimir Trikić
  Dr Zoran Dukić