Funkcionalna endoskopska sinusna
Operacija katarakte ili fakoemulzifikacija podrazumeva primenu ultrazvuka u eliminaciji zamućenog sočiva. Na mesto eliminisanog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko sočivo, koje pacijentima omogućava ...

Saznaj više ...
FESS


Endoskopija nosne šupljine i moderne imidžing tehnike danas predstavljaju standard u pristupu bolestima nosa i sinusa. One nam omogućavaju da izbegnemo nepotrebne i velike hirurške zahvate...

Saznaj više ...
VAŠA BOLNICA VAS UČI


Bezbedan pogled unutra - ultrazvučni pregled je bezopasan kako za majke tako i za njihove bebe.

Saznaj više ...
Vaskularna hirurgija


Nekada fizički male prepreke zadaju ljudima velike muke i boli.
Problemi vezani za vene, kapilare i hemoroide mogu se umanjiti ili potpuno otkloniti adekvatnim terapijama ...
Upotreba lasera u lečenju proširenih vena...

Saznaj više ...
PITAJTE DOKTORA


Pitajte doktora preko ovog formulara. Odgovor ćete dobiti u što kraćem roku na Vaš e-mail, a Vaše pitanje i odgovor će biti objavljeni na ovoj stranici.

Saznaj više ...
fb.png twit.png

 

Dijabetička angiopatija ekstremiteta

Vaskularnu bolest kod dijabetičara čine ateroskleroza, kalcifikacije arterija i mikroangiopatija.

 Okluzivne lezije arterija se javljaju kod dijabetičara 10 godina ranije nego kod nedijabetičara. Od ukupnog broja aterosklerotičnih okluzija arterija donjih ekstremiteta, od 15–20% pripada dijabetičarima. U populaciji iznad 50 godina, gangrena donjih ekstremiteta je 40 puta češća kod dijabetičara nego kod nedijabetičara. Dokazano je da 16% obolelih od dijabetesa ima kalcifikacije arterija, 13% nedostatak jednog ili više pulseva na nogama, a 5% klaudikacije ili grčeve listova nogu pri hodu.

Okluzivne promene kod dijabetičara se najčešće lokalizuju na zatkolenoj arteriji, potkolenim arterijama i dubokoj arteriji natkolenice. Uobičajeni znaci ishemije, klaudikacija ili grčevi listova nogu pri hodu, spontani bol, hladno stopalo, ishemično ili hladno crvenilo i odsustvo perifernih pulseva, se lako otkrivaju.

Zaseban entitet predstavlja klinička slika dijabetičnog stopala kao posledica ishemije i neuropatije. Promena konfiguracije stopala, deformacije prstiju, stvaranje žuljeva na mestu pritiska i deformacije zglobova, ukazuju na prisustvo neuropatije. Promene su različitog oblika i intenziteta, sa tendencijom stacionarnog toka ili progresije, naročito ako postoje i zakrečenja većih krvnih sudova. Rane na tabanima su karakteristične neuropatične lezije stopala. Ukoliko se ne leči, a pacijent i dalje hoda, komplikuju se nekrozom i infekcijom. Ulceracije na prstima u visini interfalangealnih zglobova, nastaju kao posledica trenja, dekubitus obućom. Zadebljanje kože i pukotine su ulaz za infekciju i naknadnu nekrozu i gangrenu. Gangrenozni pečati nastaju na mestu gde je stopalo izloženo pritisku, ili bez mehaničkog uzroka, usled začepljenja krvnog suda.

Gangrena sa infekcijom ima tri klinička oblika:

 

– progresivna arteriosklerotična gangrena u kojoj je na ishemičnom području došlo do naknadne infekcije,

– gangrena dobro vaskularizovane noge, sa palpabilnim pedalnim pulsevima, povišenom lokalnom temperaturom i otokom,

– anaerobni celulitis udružen sa inicijalnom gangrenoznom promenom.

Infekcija u dijabetičara se karakteriše odsustvom bola, zbog čega pacijent relativno kasno registruje. Anaerobne infekcije imaju izuzetno težak tok, ishemija je bitna za njihov razvoj, a ulazna vrata mogu biti bilo kakva lezija kožnog omotača.

Okluzivne promene velikih krvnih sudova se rešavaju prema istim principima kao i kod nedijabetičara, bilo da je reč o konzervativnom ili hirurškom lečenju. Promene manje od 2 cm 2 površine i bez infekta, se leče higijenskim merama sve do njihove spontane sanacije. Solidna antidijabetička terapija je od prvorazrednog značaja, a vazoaktivni lekovi su korisni. Najvažnija je međutim, nega dijabetičnog stopala, odgovarajuđa obuđa i režim.

U slučaju razvijenih nekrotičnoulceroznih promena i infekcije, lečenje je dugotrajno i etapno. Amputacije prstiju, ekscizije jedne ili više kostiju zahvaćenih gnojnim procesom, otvaranje gnojnih i nekrotičnih žarišta ili amputacije stopala najčešće transmetatarzalne, su hirurške mere koje se primenjuju. Uznapredovali oblici nekroze i infekcije leče se primarnom amputacijom na odgovarajućem nivou. Postoperativni tretman podrazumeva maksimalnu lokalnu negu, primenu antibiotika, antiseptika, korekciju metaboličkog statusa i opšte mere. Hospitalno hirurško lečenje dijabetičnog stopala, traje u proseku preko 50 dana.

dr Leo Savić
Specijalista opšte i vaskularne hirurgije
Konsultant Opšte bolnice „Sveti Jovan“

Ive Lole Ribara 38, Zrenjanin, Srbija

Telefon: +381 (0)23 510 765
              +381 (0)23 580 030
 
Fax:       +381 (0)23 528 830
 
Mobilni: +381 (0)60 0510 766
              +381 (0)60 0510 776
              +381 (0)60 0510 816

Konsultanti - Nutricionista


   Jelena Kovačević